Handelsbetingelser
Events4U tilbyder online-tilmelding og tilkøb til forskellige arrangementer via e-handel. I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på Internettet har Events4U det fulde produktansvar.

Priser og moms
Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. moms.
Den del af prisen, som opkræves på vegne af arrangørerne er momsfritaget efter momslovens regler for amatøridræt, mens professionelle arrangementer dog kan være momsbelagte.
Den del af betalingen som dækker Events4U´s ydelser, herunder administrationsgebyr og køb af ejerchip, er altid momsbelagt.

Betaling
Betalingen foregår med Dankort, Visa/Dankort, Visakort (internationalt), Visa Electron, Mastercard, Maestro og American Express. Alle priser er i danske kroner (DKK).

Kortgebyr til nets(tidligere PBS) bliver tillagt ordre prisen inden betaling, vi benytter de gældende takster fra nets.

Betalingen for bestilte ydelser bliver trukket fra dit pengeinstitut indenfor et døgn efter at din ordre er registreret og dit kreditkort er godkendt. Du får en bekræftelse for din tilmelding og kvittering for betalingen pr. email.

Husk derfor at kontrollere at korrekt email-adresse er opgivet til modtagelse af kvittering!

Fortrydelsesret

I følge forbrugeraftaleloven falder onlinetilmelding til motionsarrangementer ind under tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres og er derfor undertaget fortrydelsesret. (Forbrugeraftalelovens § 18, stk.2, nr. 12)

Tilsvarende er der ikke fortrydelsesret på tilhørende ydelser, der er foretaget ved tilmeldingen (herunder køb af sms-ydelser og forplejning til et arrangement). Se mere her www.forbrug.dk.
Hvis arrangøren tillader refusion, så kan Events4U mod et gebyr refundere hele ordren.
Ved visse arrangementer er der dog mulighed for at overdrage tilmeldingen til tredjepart ved at logge ind og rette til en ny deltager, så længe der er åbent for denne mulighed.

I alle tilfælde er det ikke muligt fra Events4U’s side at refundere en tilmelding efter at online-tilmeldingen er lukket, da deltagerdata og betaling er udvekslet med arrangøren.
Evt. henvendelse efter at online-tilmelding er lukket skal derfor ske direkte til arrangøren.

Der er 14 dages fortrydelsesret på køb af en Events4U chip og andre fysiske varer. Events4U refunderer den fulde købspris minus kortgebyr til Nets og kunden betaler selv porto til returnering af chip, neoprenbånd og chipholder. Hvis en vare ønskes returneret, skal vi modtage varen i væsentlig samme stand og mængde. Forbrugeren hæfter for eventuel værdiforringelse.
Du kan hente skabelon til standard fortrydelsesformularen her

SMS-ydelser
Der er ingen fortrydelsesret på SMS-ydelser, da det er en ydelse købt som tilkøb til en rekreativ fritidsaktivitet med fastsat dag eller periode for afvikling, og er derfor ikke underlagt fortrydelsesret.
Sms´er sendes så snart tider fra arrangementet foreligger. Events4U gør opmærksom på, at den oplyste tid og evt. placering ved sms-service er foreløbige tider.
Der kan som følge af teleudbyderens net og drift forekomme ventetid fra sms´en er afsendt til den modtages. Events4U kan ikke gøres ansvarlig for fejl som skyldes en teleudbyder.

Force Majeure

Hvis et arrangement bliver forsinket eller aflyst på grund af en force majeure situation, kan arrangøren ikke gøres til genstand for erstatningskrav som følge af force majeure (f.eks: stormflod, snestorm, lynnedslag, tyveri, brand, etc.). Force majeure situationen kan underbygges af beredskabsmeddelelser eller af forholdets natur.

 

Sikkerhed
Events4U bruger en Nets-autoriseret (tidligere PBS) betalingsservice, som opfylder alle krav om sikkerhed, kryptering og kontrol. Events4U er således på intet tidspunkt i besiddelse af dine kreditkort-informationer, idet selve transaktionen håndteres af den Nets-autoriseret (tidligere PBS) betalingsservice.
Alle kortoplysninger overføres krypteret mellem din browser, Nets-autoriseret (tidligere PBS) betalingsservice og Nets efter SSL-standarden, hvilket bekræftes ved at der er en "hængelås" i din browser.

Cookies
På denne hjemmeside bruges kun cookies til at registrere, om du ønsker at benytte dig af "automatisk login". En cookie er et lille datasæt som ligger på din computer, og som identificerer din computer overfor denne hjemmeside. Cookien indeholder ikke personlig information, og den kan ikke misbruges af andre. Du kan indstille din browser til at afvise cookies, men så vil "automatisk login" ikke fungere.

Persondata
Håndteringen af dine personlige data overholder persondatalovens krav.
Events4U gemmer kun de persondata du giver til os i forbindelse med tilmelding til et arrangement. Som en del af den ydelse du køber hos Events4U offentliggøres din deltagelse i et arrangement samt resultat, aldersgruppe og placering. Events4U deler og udveksler disse kundeoplysninger med partnere, her primært stævnearrangøren og lader oplysningerne indgå i andre tredjepartsforhold. Ønsker du ikke at dette sker, kan du opgive fiktivt navn.

Events4U sælger eller videregiver ikke kontaktinformation eller anden privat information til tredjepart.
Ved køb af ejerchip skal du opgive gyldig adresse, men du kan til enhver tid efter levering, via selvbetjening online få slettet din adresseinformation.

Angivet forkert deltagerinformation
Hvis du har oplyst forkerte deltagerinformationer så som navn, aldersgruppe, email eller andet, kan du rette det online med det brugernavn og password, der står på din kvittering, så længe at der er åbent for dette.

Reklamationer
Events4U håndterer online-tilmelding, tidtagning m.m. for arrangører, men er ikke ansvarlige for selve afholdelsen af arrangementet. Hvis din henvendelse drejer sig om selve arrangementet, skal du tage kontakt til arrangøren.

Generelle henvendelser til Events4U vedrørende online-tilmelding, betaling, rettelser m.m. kan ske til Events4U pr. telefon eller mail.

Husk at oplyse information såsom ordrenummer, start/chipnummer, hvilket løb din henvendelse drejer sig om samt anden relevant information, da det vil lette ekspeditionen.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr

Kundeservice

Har du spørgsmål eller problemer, er du altid velkommen til at kontakte Events4U.

Events4U Aps
Gammelgårdsvej 87B, st. tv.
3520 Farum

CVR  31858941

Telefon 70 27 40 14

Email: info@events4u.dk