Resultatformidling

Resultater på nettet
Alle resultater lægges på Events4U's hjemmeside efter løbet, hvor resultaterne er opdelt i f.eks. distancer, klasser, køn og overall.
Arrangøren kan linke til resultaterne eller få alle resultaterne som excel-fil til eget brug.

LIVE-resultatformidling
Events4U tilbyder LIVE-resultatformidling, således at man LIVE på nettet, kan følge den øjeblikkelige stilling på de forskellige distancer og klasser fra en hvilken som helst computer der er tilsluttet internettet.

Speakerservice
Events4U tilbyder Speakerservice til bistand for speakeren, således at vedkommende kan se hvem der kommer i mål, samt følge de øjeblikkelige stillinger på de forskellige distancer og klasser. Speakerservice giver mulighed for at skabe en god atmosfære via relevant resultatformidling under løbet.

Resultatformidling på storskærm
Events4U tilbyder resultatformidling på storskærm, således at tilskuere i målområdet kan følge med i de øjeblikkelige stillinger. Via storskærmen er det desuden muligt at profilere sponsorer samtidig med visningen af resultaterne.

Forvarsling
Events4U tilbyder forvarsling, således at deltagerens data bliver vist på en pc, og derved kan speakeren speake vedkommende i mål. Måtten til forvarsling placeres et stykke før mål. Til forvarslingen er det også muligt at forbinde en storskærm, således at deltagere og publikum i målområdet kan se hvem der bliver registreret på forvarslingen.
Events4U tilbyder også en billigere løsning, hvor speakeren selv kan slå deltageren op ud fra startnummeret.

HotSpot
Et HotSpot er en skærm opstillet til deltagere og publikum, hvor der kan søges på de aktuelle løbsresultater og stillinger under og efter løbet. Events4U tilbyder at stille med et eller flere HotSpots til et arrangement. Derved kan man f.eks. lave et resultat-telt, hvor deltagere og publikum kan se de aktuelle løbsresultater.

SMS-service
Til større arrangementer tilbyder Events4U SMS-service, således at deltagerne kan få deres sluttid, en velkomst, sponsorreklame eller andet på sms. Mulighederne er mange og værdien høj hvis man forstår at udnytte denne form for kommunikation.

Andre løbstyper/special-løsninger
Events4U tilbyder at lave speciel-løsninger til andre løbstyper eller hvis der f.eks. ønskes andre resultatlister end de "almindelige". Events4U laver i dag special-løsninger til flere arrangører, og hjælper naturligvis også gerne Jer.